Σχολεία Padi

Open Water DiverPadi open water diver
Ο σκοπός του σχολείου αυτού είναι να διδάξει τους υποψήφιους αυτοδύτες τις βασικές γνώσεις και τεχνικές που χρειάζονται για να πραγματοποιούν στην συνέχεια ασφαλείς καταδύσεις με το ζευγάρι τους.
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα μπορείτε να καταδύεστε χωρίς την επίβλεψη εκπαιδευτή σε καταδύσεις που δεν χρειάζονται αποσυμπίεση και σε βάθος που δεν ξεπερνά τα 18 μέτρα. Επίσης θα μπορείτε να ενοικιάζετε καταδυτικό εξοπλισμό και να συνεχίσετε την εκπαίδευσή σας σε ειδικότητες ή στο Advanced Open Water Diver.

Ελάχιστη ηλικία: 15 ετών, ή 10 ετών για το junior
Προυποθέσεις: Καμία
Μαθήματα: 5 θεωρητικά
Καταδύσεις: 5 σε πισίνα ή περιορισμένα νερά
4 σε ανοιχτή θάλασσα
Μέγιστο βάθος: 18 μέτρα

 


Advanced Open Water DiverPadi advanced open water diver
Το σχολείο αυτό έχει σαν επιδίωξη το να διευρύνει τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα του αυτοδύτη καθώς τώρα απαλλαγμένος από τις δυσκολίες της πρώτης φοράς αναζητά καινούργιες εμπειρίες. Στο σχολείο υπάρχουν δύο βασικές καταδύσεις, η υποβρύχια πορεία με χρήση πυξίδας και η βαθιά κατάδυση που δεν ξεπερνά το βάθος των 30 μέτρων και τρεις ακόμη καταδύσεις επιλογής.
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα έχετε μία πιο ολοκληρωμένη γνώση για την υποβρύχια ζωή, το υποβρύχιο περιβάλλον, θα έχετε αυξήσει την υδροβιότητά σας, θα έχετε έρθει σε επαφή με ορισμένες ειδικότητες και θα μπορείτε να καταδύεστε με ασφάλεια σε βάθος έως 30 μέτρα και να συνεχίσετε την εκπαίδευσή σας σε απαιτητικότερες ειδικότητες ή στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης Rescue Diver.

Ελάχιστη ηλικία: 15 ετών, ή 10 ετών για το junior
Προυποθέσεις: Open Water Diver
Μαθήματα: 5 θεωρητικά
Καταδύσεις: 5 σε ανοιχτή θάλασσα
Μέγιστο βάθος: 30 μέτρα

 


Rescue DiverPadi rescue diver
Το σχολείο αυτό απευθύνεται σε άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στην κατάδυση και θέλουν να εκπαιδευτούν για να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στους ίδιους ή στο ζευγάρι τους κατά την διάρκεια μιας προγραμματισμένης κατάδυσης.
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα είστε ικανοί να σχεδιάσετε μία ασφαλή ερασιτεχνική κατάδυση, να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα που μπορεί να αφορούν εσάς τους ίδιους ή το ζευγάρι σας ή ακόμη και τον εξοπλισμό σας. Είναι το σχολείο που κάνει τον αυτοδύτη σκεπτόμενο και υπεύθυνο και σας προετοιμάζει για το επόμενο σχολείο που είναι το Dive Master.

Ελάχιστη ηλικία: 15 ετών, ή 12 ετών για το junior
Προυποθέσεις: Advanced Open Water Diver
Μαθήματα: 5 θεωρητικά
Καταδύσεις: 3 σε ανοιχτή θάλασσα

 


Dive Master
Αυτό το σχολείο είναι το πρώτο στάδιο επαγγελματικού επιπέδου και έτσι απαιτείται μεγάλη υπευθυνότητα για την διεξαγωγή του.
Ολοκληρώνοντας αυτήν την εκπαίδευση θα είστε ικανοί να βοηθήσετε στην εκπαίδευση, συνοδεία και προγραμματισμό ασφαλούς κατάδυσης σε ομάδες αυτοδυτών με μικρότερη εμπειρία από εσάς.
Στόχος του σχολείου είναι, ο αυτοδύτης να αποκτήσει:Padi dive master

  • άριστη ικανότητα εκτέλεσης των ασκήσεων,
  • ικανότητα στην διάσωση και στην διαχείριση προβλημάτων
  • βαθύτερη γνώση της καταδυτικής θεωρίας
  • σωστή κρίση και ορθή αξιολόγηση σε θέματα ασφαλείας και
  • ικανότητα να ηγηθεί καταδυτικής ομάδας.

Το επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης είναι το σχολείο Assistant Instructor και Instructor.
Αυτό το πρόγραμμα τοποθετεί τις βάσεις για τους εκπαιδευτές του αύριο.

Ελάχιστη ηλικία: 18 ετών
Προυποθέσεις: Rescue Diver + EFR ανανεωμένο τα 2 τελευταία έτη.
Μαθήματα: Ανάπτυξη 5 θεματικών ενοτήτων.
Καταδύσεις: Τελειοποίηση καταδυτικών δεξιοτήτων και εμπλουτισμός καταδυτικής εμπειρίας.